HUURVOORWAARDEN:

Alle getoonde, niet verkochte werken zijn te huur. Het huurbedrag per maand  is 3% van het verkoopbedrag, afgerond op hele Euro’s. Indien na de huurperiode overgegaan wordt tot koop van het betreffende Gehuurde Kunstwerk, wordt het tot dan toe betaalde huurbedrag verminderd met 33,3%, vermeerderd met de borgsom, in mindering gebracht op het aankoopbedrag. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat de eigendom van het Gehuurde Kunstwerk gedurende de huurperiode blijft berusten bij de Verhuurder.

Het huurbedrag vermeerderd met de borgsom worden door Huurder vooraf betaald aan Verhuurder door overmaking op Verhuurders rekening  (IBAN: NL 09 INGB 0652018823 ten name van M.J.F. Jentjens).

De minimale huurperiode is 3 maanden. Na drie maanden wordt de huurperiode voor onbepaalde tijd verlengd, steeds met 1 maand.

Voor elk schilderij wordt een borgsom van €50,- in rekening gebracht. Na afloop van de huurperiode wordt dit bedrag terugbetaald, onder de voorwaarde dat het Gehuurde Kunstwerk in dezelfde staat wordt geretourneerd. Indien echter, zoals in de eerste paragraaf is vermeld, het Gehuurde Kunstwerk wordt aangekocht, wordt de borgsom verrekend met de koopprijs. Bij eventuele schade (zoals schade ten gevolge van roken) wordt de borgsom niet terugbetaald.

De Huurder dient het kunstwerk zelf af te halen. Bij bezorging aan huis wordt een bedrag van €10,00 in rekening gebracht wanneer het bezorgadres is gelegen binnen een straal van 15 kilometer van het adres van de Verhuurder. Buiten de straal van 15 kilometer wordt dit bedrag vermeerderd met €0,25 per gereden kilometer.

Indien zich een koper aandient voor het Gehuurde Kunstwerk, heeft de Huurder de mogelijkheid het Gehuurde Kunstwerk te kopen binnen een termijn van twee weken.

Bij onherstelbare schade aan of verlies van het Gehuurde Kunstwerk, bijvoorbeeld door brand of diefstal, wordt de volledige koopprijs van het Gehuurde Kunstwerk in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Voorbeeld:

-Aankoopbedrag kunstwerk €495,-

-Borgsom: €50,-

-Huurbedrag 3%: €15,- per maand

-U spaart 2% voor evt aankoop van dit kunstwerk: €10,- per maand

-U wil na 6 maanden het doek kopen, u bent dan nog verschuldigd: €495,- min €50,- borg, min 6x€10,- opgebouwd tegoed is €385,-